Reservation

Booking Status

Authentication

News & Events

Payment Methods

 


Prihvaćanje kreditnih kartica

Nova usluga prihvaćanje kreditnih kartica - POS aparati t.j. plaćanje sa kreditnim karticama, naplata NO SHOW ili kasnog otkazivanja, naplata štete u smještajnom objektu poslije odlaska gostiju.

Bezžićni POS aparati BSD Banke , Uvijet , upis smještajnog objekta na Croatiabooking.net stranici , otvoren žiro račun kod BSD Banke, Rješenje o kategorizaciji objekta.

Provizije za prihvat kreditnih kartica

- za prihvat Maestro kartica 2,40% od svake primljene transakcije u Banku,

- za prihvat Eurocard/Mastercard kartica 2,60% od svake primljene transakcije u Banku,

- za prihvat VISA kartica 2,80% od svake primljene transakcije u Banku.

Banka će Ugovornom partneru podmiriti ukupan iznos transakcija učinjenih karticom izdanja domaćih i stranih banaka na prodajnim mjestima Ugovornog partnera u kunama, umanjeno za iznos naknade obračunate prema gore navedenom postotku, u slijedećem roku:

- za prihvat Maestro kartica 3 dana od primitka prometa u Banku,

- za prihvat Eurocard/Mastercard i VISA 4 dana od primitka prometa u Banku.

Amex i Diners kartice se Ugovori potpisuju sa PBZ Cardom i Erste Card Clubom, i za njih vrijede uvijeti koje dogovorite (naknade su cca 4-6 % i rokovi plaćanja su od 7 dana do mjesec dana, ovisno o Ugovoru).

Posted on: 20 Mar, 2015 17:35
Let's socialize


Payment Methods
PayPal Visa MasterCard Amex


Copyright © 2017
All Rights Reserved
Newsletter Subscription


Customer support
+385915611208
info@croatiabooking.net
Customer Login    Prijava Administratora Objekta

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to know more about cookies we use you can do that here. Miha Hafner